Hoe werk ik?

We starten altijd met een kosteloos intakegesprek (30 minuten) waarin we kennismaken en de werkwijze wordt uitgelegd. 

De mediations kunnen in een kort tijdsbestek plaatsvinden. Over het algemeen duurt een gesprek 1 ½ tot 2 uur en zijn er doorgaans 2 tot 6 bijeenkomsten nodig. Dit is afhankelijk van de aard en intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat er bij betrokken is.

Wat de kosten zijn van een succesvol mediation traject is natuurlijk afhankelijk van de voortgang en de doelen die in het intakegesprek worden vastgesteld. Ook kan het zijn dat er voor bepaalde zaken, derden ingeschakeld moeten worden. Het streven is om van tevoren een zo transparant mogelijk kostenplaatje op te stellen. Ik licht jullie daar graag over in.